ROSHAN NEJAL

Uitvinder en spreker over Deep Fake Therapy, Virtual Reality en Illusie

Voordat Roshan begon op de Filmacademie, heeft hij vier jaar gewerkt als zelfstandig maker voor de NPO. Als regisseur was Roshan verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van levensbeschouwelijke programma’s. Daarnaast heeft hij veel camera- en montagewerk gedaan voor diverse NPO reportages.  Op de opleiding Regie Documentaire zocht en vond hij een inhoudelijke verdieping van het vak.  

Roshan Filmacademie

Al vanaf het eerste jaar richtte Roshan zich op storytelling in Virtual Reality en onderzocht hij de inhoudelijke mogelijkheden van deze nieuwe technieken. Tijdens zijn stage verzorgde Roshan de postproductie van een VR-documentaire; met het filmplan waarmee hij afstudeert, hoopt hij uiteindelijk zijn volgende VR-documentaire te maken waarin mensen middels een verzwaard trainingsvest in een virtuele ruimte het gevoel van morbide obesitas kunnen ervaren. 

Zijn afstudeerfilm Deepfake Therapy (2020) gaat over nabestaanden die via een laptop hun overleden dierbaren spreken. In de toekomst wil Roshan meer films maken over de invloed van nieuwe technologieën op gewone mensenlevens. Momenteel werkt Roshan Nejal aan een nieuwe Virtual Reality-productie en ontwikkelt hij met steun van Filmfonds en NPO-Fonds twee nieuwe films.

Presentaties en workshops

Roshan geeft presentaties en workshops over Deep Fake Therapy en de toepassingen van Virtual Reality. 

Roshan geeft presentaties over de volgende onderwerpen:

  • Deep fake en Deep fake Therapy (DfT)
  • Virtual Reality
  • Illusies

Deep fake (Therapy) Het verschil tussen deep fake en deep fake therapy is de toepassing. Deep fake is het veranderen van het gezicht van een persoon die bijvoorbeeld in de camera praat. Deep fake therapy is de toepassing van deze techniek in rouwvwerweking. Roshan is de uitvinder van deze toepassing. Hierbij laat Roshan een persoon in de rol zetten van een overleden persoon waar de nabestaanden graag contact mee zouden hebben. Bijvoorbeeld iemand die hen plots ontvallen is.

Virtual reality (VR) gaat verder dan het opzetten van een bril om zodoende in een virtuele wereld te belanden. Veel wetenschappers voorspellen dat een groot deel van ons leven in een viruele wereld gaat afspelen. Dit is op zich ook niet zo raar daar we inmiddels met 8 mld mensen zijn. Als die allemaal de hele werled willen zien lopen zowel qua infrastructuur als vervuiling tegen onze eigen grenzen aan. VR is dus niet alleen luxe maar ook noodzaak. De metaverse is hier een mooi voorbeeld van.

Illusies waren als kind altijd al magisch voor hem. Niet alleen om het publiek te verbazen maar vooral om mensen duidelijk te maken dat een observatie van de hersenen misschien wel meer zegt over de observant als over het geobserveerde. Roshan gebruikt in zijn presentaties vaak de optische illusie om zijn publiek dit duidelijk te maken.

Roshan kan een presentatie geven over een van deze onderwerpen maar ook een combinatie hiervan.